We werken aan uiteenlopende (ontwerp-)opgaven. Dit zorgt voor een afwisselende en dynamische praktijk waarin elke nieuwe opdracht - klein of groot - met een open blik wordt ontvangen.


Een weergave van enkele oudere projecten is in te zien in het portfolio tot 2013, recente projecten laten we graag persoonlijk zien.

Lopende projecten op dit moment zijn o.a.:

Stuwwaltuin, Noordhorn

Nan Cuna Campus, Barsingerhorn

Crailoo Food Forest, Barsingerhorn

Wijk op Groen, Vijfhoek-Raaks-Doelen, Haarlem

Houtrak Food Forest, Spaarnwoude

Wijk op Groen
Vijfhoek-Raaks-Doelen, Haarlem

In 2015 hebben we - in opdracht van de wijkraad - een twintigtal bewoners van de wijk Vijfhoek, Raaks en Doelen in een aantal workshops geactiveerd voor en begeleid bij het vergroenen van de eigen openbare leefomgeving. De wensen van de wijkbewoners hebben we gebundeld in een bewonersvisie op groen. Dit document is aangeboden aan wethouder Sikkema, en gebruikt als basis voor een inhoudelijke bespreking tussen ambtenaren en bewoners. Dit zorgde voor een goede samenwerking tussen bewoners en gemeente bij de uitvoering van verschillende projecten. Bovendien heeft de gemeente inmiddels op verschillende plaatsen in de wijk gewenste extra bomen geplant.
In 2016 en 2017 zijn en worden nieuwe initiatieven die nog steeds uit Wijk op Groen voortvloeien waar nodig begeleid.

Opdrachtgever: St. faciliteiten Wijkraad Vijfhoek/Raaks-Doelen
Uitvoering: 2015-heden
In samenwerking met: Ecoloca